Gå direkt till sidans innehåll

Siktdjup

Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.3.1. 2

Siktdjup är ett mått på genomskinlighet i sjö- och havsvatten. Siktdjupet bestäms genom att mäta avståndet på vilket det mänskliga ögat kan uppfatta ett föremål som sänkts ned från ytan. Siktdjupet varierar med vattnets innehåll av suspenderat material och växtplankton. Det är därmed ett bra mått på näringsstatusen. Ett litet siktdjup indikerar att vattenområdet är övergött.

Siktdjup i augusti.

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund www.svealandskusten.se
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket stort siktdjup

>5,4 c

1

 Stort siktdjup

4,0–5,4 c

2

 Medelstort siktdjup

3,4–4,0 c

3

 Litet siktdjup

2,5–3,4 c

4

 Mycket litet siktdjup

<2,5 c

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27