Gå direkt till sidans innehåll

Kvävehalter

Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.3.1. 4

Kväve är ett viktigt växtnäringsämne vid uppbyggnad av organiskt material. Tillförsel av kväve anses oftast vara den största orsaken till övergödning av våra kustvatten. Kväve tillförs vattnen genom nedfall från luften, läckage från jordbruks- och skogsmark samt via avloppsutsläpp.

Totalkvävehalter i Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Hallsfjärden

2001

483

1

Hallsfjärden

2004

390

2

Hallsfjärden

2005

416

3

Hallsfjärden

2006

396

4

Hallsfjärden

2007

482

5

Hallsfjärden

2008

471

6

Hallsfjärden

2009

409

7

Hallsfjärden

2010

406

8

Hallsfjärden

2011

387

9

Hallsfjärden

2012

402

10

Hallsfjärden

2013

400

11

Hallsfjärden

2014

414

12

Hallsfjärden

2014

414

13

Hallsfjärden

2015

407

14

Hallsfjärden

2015

407

15

Hallsfjärden

2016

379

16

Hallsfjärden

2017

411

17

Hallsfjärden

2018

426

18

Hallsfjärden

2019

452

19

Hallsfjärden

2020

379

20

Hallsfjärden

2021

437

21

Hallsfjärden

2022

436

22

Himmerfjärden

2001

388

23

Himmerfjärden

2004

360

24

Himmerfjärden

2005

400

25

Himmerfjärden

2006

383

26

Himmerfjärden

2007

410

27

Himmerfjärden

2008

454

28

Himmerfjärden

2009

401

29

Himmerfjärden

2010

393

30

Himmerfjärden

2011

390

31

Himmerfjärden

2012

425

32

Himmerfjärden

2013

410

33

Himmerfjärden

2014

375

34

Himmerfjärden

2014

375

35

Himmerfjärden

2015

403

36

Himmerfjärden

2015

403

37

Himmerfjärden

2016

366

38

Himmerfjärden

2017

409

39

Himmerfjärden

2018

404

40

Himmerfjärden

2019

406

41

Himmerfjärden

2020

501

42

Himmerfjärden

2021

455

43

Himmerfjärden

2022

588

44

Kaggfjärden

2001

355

45

Kaggfjärden

2004

367

46

Kaggfjärden

2005

392

47

Kaggfjärden

2006

370

48

Kaggfjärden

2007

396

49

Kaggfjärden

2008

531

50

Kaggfjärden

2009

388

51

Kaggfjärden

2010

379

52

Kaggfjärden

2011

359

53

Kaggfjärden

2012

413

54

Kaggfjärden

2013

365

55

Kaggfjärden

2014

367

56

Kaggfjärden

2014

367

57

Kaggfjärden

2015

447

58

Kaggfjärden

2015

447

59

Kaggfjärden

2016

367

60

Kaggfjärden

2017

344

61

Kaggfjärden

2018

418

62

Kaggfjärden

2019

398

63

Kaggfjärden

2020

530

64

Kaggfjärden

2021

441

65

Kaggfjärden

2022

664

66

Näslandsfjärden

2001

420

67

Näslandsfjärden

2004

358

68

Näslandsfjärden

2005

401

69

Näslandsfjärden

2006

400

70

Näslandsfjärden

2007

405

71

Näslandsfjärden

2008

453

72

Näslandsfjärden

2009

438

73

Näslandsfjärden

2010

404

74

Näslandsfjärden

2011

380

75

Näslandsfjärden

2012

402

76

Näslandsfjärden

2013

372

77

Näslandsfjärden

2014

400

78

Näslandsfjärden

2014

400

79

Näslandsfjärden

2015

433

80

Näslandsfjärden

2015

433

81

Näslandsfjärden

2016

361

82

Näslandsfjärden

2017

363

83

Näslandsfjärden

2018

403

84

Näslandsfjärden

2019

392

85

Näslandsfjärden

2020

563

86

Näslandsfjärden

2021

506

87

Näslandsfjärden

2022

591

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se

Kommentar

Större delen av mätningarna under den senaste 10-årsperioden har visat på höga kvävehalter i samtliga fyra fjärdar.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27