Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.5.3

Färdmedel till och från fritidsaktiviteter

Transporter har en betydande påverkan på Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdsätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö. Att cykla eller gå ger en låg belastning på miljön. Många av de resor vi gör med bilen är korta och kan ersättas med cykel eller gång. Att åka kollektivt är energieffektivt, och Botkyrka har bra tillgång på kollektivtrafik.

Hur botkyrkaborna reser till och från fritidsaktiviteter.

Rad-id Färdsätt Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt

 100

2020

1

Åker bil

 50

2020

2

Går

 25

2020

3

Åker kollektivt

 17

2020

4

Ej aktuellt

 13

2013

5

Uppgift saknas

 10

2013

6

Cyklar

 5,0

2020

7

Annat

 3,0

2020

Datakälla: Botkyrkas medborgarundersökning
Uppdaterad: 2021-01-08
Kontakt: