Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedel till och från fritidsaktiviteter

Indikator SE. 9.5. 3

Transporter har en betydande påverkan på Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdsätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö. Att cykla eller gå ger en låg belastning på miljön. Många av de resor vi gör med bilen är korta och kan ersättas med cykel eller gång. Att åka kollektivt är energieffektivt, och Botkyrka har bra tillgång på kollektivtrafik.

Hur botkyrkaborna reser till och från fritidsaktiviteter.

Datakälla: Botkyrkas medborgarundersökning
Senaste värdet:
100 % (2020)
Utgångsvärde:
100 % (2013)
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-01-08