Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedel till och från fritidsaktiviteter

Indikator SE. 9.5. 3

Transporter har en betydande påverkan på Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdsätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö. Att cykla eller gå ger en låg belastning på miljön. Många av de resor vi gör med bilen är korta och kan ersättas med cykel eller gång. Att åka kollektivt är energieffektivt, och Botkyrka har bra tillgång på kollektivtrafik.

Hur botkyrkaborna reser till och från fritidsaktiviteter.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2013

100

1

Totalt

2017

100

2

Totalt

2018

100

3

Totalt

2020

100

4

Annat

2013

0,0

5

Annat

2017

2,0

6

Annat

2020

3,0

7

Cyklar

2013

3,0

8

Cyklar

2017

6,0

9

Cyklar

2018

6,3

10

Cyklar

2020

5,0

11

Ej aktuellt

2013

13

12

Går

2013

14

13

Går

2017

22

14

Går

2018

18

15

Går

2020

25

16

Uppgift saknas

2013

10

17

Åker bil

2013

43

18

Åker bil

2017

50

19

Åker bil

2018

54

20

Åker bil

2020

50

21

Åker kollektivt

2013

17

22

Åker kollektivt

2017

20

23

Åker kollektivt

2018

22

24

Åker kollektivt

2020

17

Datakälla: Botkyrkas medborgarundersökning
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-01-08