Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.4.2

Nyregistrerade personbilar samt drivmedelsteknik

Statistiken nedan visar antal nyregistrerade personbilar i Botkyrka och hur dessa bilar fördelar sig mellan olika drivmedel.

Nyregistreringen av personbilar domineras av bensin- och dieselfordon. På senare år har nyregistrering av elbilar, elhybrider och laddbilar dock ökat.

Nybilsinköp är en relativ dyr investering, vilket gör att inköpen följer konjunkturcyklar. Nedgången under åren 2008 och 2009 kan förklaras med lågkonkjunkturen som rådde då.

Antal nyregistrerade personbilar och deras drivmedelsteknik.

Rad-id Fordonstyper Senaste värdet (Antal bilar) Datum

0

Totalt

 1397

2019

1

Bensin

 764

2019

2

Diesel

 299

2019

3

Elhybrider/Laddhybrider

 128

2019

4

El

 63

2019

5

Gas

 39

2019

6

Etanol/Etanolhybrid

 4

2019

7

Övriga

 0

2019

Datakälla: trafa.se
Uppdaterad: 2020-05-19
Kontakt: