Privatregistrerade fordon

Antal privatregistrerade fordon i kommunen samt drivmedelsteknik och drivmedelsförsäljning i kommunen.

De privatägda fordonen i Botkyrka är den största källan till utsläpp av växthusgaser. Att minska utsläppen från trafiken är en av kommunens större utmaningar på miljöområdet. Botkyrka har högt ställda miljömål, år 2030 ska ingen fossil energi användas i kommunen.

En åtgärd för att nå målet om ett fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030 är att utöka utbudet på biodrivmedel i kommunen. Vi mäter utvecklingen av drivmedelsförsäljning i kommunen samt vilka olika drivmedelstekniker som fordonen i kommunen har.

Indikatorer

Antal personbilar i trafik och deras drivmedelsteknik

IndikatorSE.9.4.1 Antal personbilar i kommunen och fordonets drivmedelsteknik
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 30368 Antal bilar2019

Nyregistrerade personbilar samt drivmedelsteknik

IndikatorSE.9.4.2 Antal nyregistrerade personbilar och deras drivmedelsteknik.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2006
Senaste värdet: 1397 Antal bilar2019

Andel miljöbilar i Botkyrka

IndikatorSE.9.4.4 Andel fordon i kommunen som är klassade som miljöbilar.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 5,3 %2017

Drivmedelsförsäljning i kommunen

IndikatorSE.9.4.7 Total försäljning av drivmedel för trafik vid konmunens tankstationer.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 430777 MWh2013
Delområde SE.9.4
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-05-19
Miljöbarometern