Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.4.7

Drivmedelsförsäljning i kommunen

Nyckeltalet visar försäljning av drivmedel vid olika tanktstationer i Botkyrka.

Försäljningen av bensin och etanol minskar medan försäljningen av diesel ökar. Det speglar bilinnehavet i kommunen som går mot fler dieselfordon och färre bensinfordon. Denna utveckling kan även ses i Sverige.

Försäljningen av fordonsgas i Botkyrka startade under våren 2013.

Total försäljning av drivmedel för trafik vid konmunens tankstationer.

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2007

483683

1

Totalt

2008

445208

2

Totalt

2009

437118

3

Totalt

2010

450063

4

Totalt

2011

435312

5

Totalt

2012

422835

6

Totalt

2013

430777

7

Bensin

2007

328975

8

Bensin

2008

312849

9

Bensin

2009

292908

10

Bensin

2010

298289

11

Bensin

2011

277118

12

Bensin

2012

254728

13

Bensin

2013

241252

14

Bensin

2014

233069

15

Diesel

2007

149372

16

Diesel

2008

123367

17

Diesel

2009

137043

18

Diesel

2010

135691

19

Diesel

2011

149352

20

Diesel

2012

159191

21

Diesel

2013

171941

22

Diesel

2014

184291

23

Etanol

2007

5336,51

24

Etanol

2008

8992,33

25

Etanol

2009

7166,78

26

Etanol

2010

16083,7

27

Etanol

2011

8841,58

28

Etanol

2012

8915,78

29

Etanol

2013

6808,00

30

Etanol

2014

25558,0

31

Fordonsgas

2013

11371,0

32

Fordonsgas

2014

15249,0

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2019-01-17