Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.4.7

Drivmedelsförsäljning i kommunen

Nyckeltalet visar försäljning av drivmedel vid olika tanktstationer i Botkyrka.

Försäljningen av bensin och etanol minskar medan försäljningen av diesel ökar. Det speglar bilinnehavet i kommunen som går mot fler dieselfordon och färre bensinfordon. Denna utveckling kan även ses i Sverige.

Försäljningen av fordonsgas i Botkyrka startade under våren 2013.

Total försäljning av drivmedel för trafik vid konmunens tankstationer.

Rad-id Drivmedelsförsäljning Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 430777

2013

1

Bensin

 233069

2014

2

Diesel

 184291

2014

3

Etanol

 25558,0

2014

4

Fordonsgas

 15249,0

2014

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2019-01-17