Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.4.1

Antal personbilar i trafik och deras drivmedelsteknik

Statistiken nedan visar antal registrerade personbilar i Botkyrka kommun.

Nuvarande trend är antalet registrerade privatbilar ökar. En positiv utveckling ur miljösynpunkt är att andelen bensindrivna bilar tenderar att minska samt att fordon som drivs med förnybara bränslen ökar.

Däremot ökar andelen dieselfordonen vilket är negativt ur miljö- och klimatsynpunkt om fordonen drivs med fossil diesel. Produktionen av biodiesel ökar i Sverige, vilket inblandat med fossil diesel kan ge ett mer miljövänligt drivmedel.

Befolkning i Botkyrka har ökat 11 872 personer de senaste 10 åren, vilket motsvarar en befolkningsökning på 13 procent. Det innebär att antalet fordon per capita är det samma som för 10 år sedan.

Antal personbilar i kommunen och fordonets drivmedelsteknik

Rad-id Mätområde Datum Värde (Antal bilar)

0

Totalt

2006

25385

1

Totalt

2007

25676

2

Totalt

2008

25807

3

Totalt

2009

26079

4

Totalt

2010

26277

5

Totalt

2011

26830

6

Totalt

2012

27255

7

Totalt

2013

27718

8

Totalt

2014

28489

9

Totalt

2015

29161

10

Totalt

2016

29683

11

Totalt

2017

30177

12

Totalt

2018

30247

13

Totalt

2019

30368

14

Bensin

2006

24231

15

Bensin

2007

24018

16

Bensin

2008

23566

17

Bensin

2009

23216

18

Bensin

2010

22534

19

Bensin

2011

21987

20

Bensin

2012

21230

21

Bensin

2013

20512

22

Bensin

2014

20138

23

Bensin

2015

19541

24

Bensin

2016

19080

25

Bensin

2017

18524

26

Bensin

2018

17901

27

Bensin

2019

17437

28

Diesel

2006

925

29

Diesel

2007

1255

30

Diesel

2008

1541

31

Diesel

2009

1838

32

Diesel

2010

2321

33

Diesel

2011

3062

34

Diesel

2012

3923

35

Diesel

2013

4783

36

Diesel

2014

5683

37

Diesel

2015

6738

38

Diesel

2016

7682

39

Diesel

2017

8641

40

Diesel

2018

9171

41

Diesel

2019

9437

42

El

2006

1

43

El

2007

0

44

El

2008

0

45

El

2009

0

46

El

2010

0

47

El

2011

1

48

El

2012

6

49

El

2013

14

50

El

2014

21

51

El

2015

32

52

El

2016

39

53

El

2017

43

54

El

2018

71

55

El

2019

129

56

Elhybrider/Laddhybrider

2006

17

57

Elhybrider/Laddhybrider

2007

38

58

Elhybrider/Laddhybrider

2008

68

59

Elhybrider/Laddhybrider

2009

94

60

Elhybrider/Laddhybrider

2010

165

61

Elhybrider/Laddhybrider

2011

221

62

Elhybrider/Laddhybrider

2012

284

63

Elhybrider/Laddhybrider

2013

417

64

Elhybrider/Laddhybrider

2014

503

65

Elhybrider/Laddhybrider

2015

668

66

Elhybrider/Laddhybrider

2016

821

67

Elhybrider/Laddhybrider

2017

1002

68

Elhybrider/Laddhybrider

2018

1247

69

Elhybrider/Laddhybrider

2019

1592

70

Etanol/Etanolhybrid

2006

193

71

Etanol/Etanolhybrid

2007

346

72

Etanol/Etanolhybrid

2008

608

73

Etanol/Etanolhybrid

2009

864

74

Etanol/Etanolhybrid

2010

1111

75

Etanol/Etanolhybrid

2011

1338

76

Etanol/Etanolhybrid

2012

1500

77

Etanol/Etanolhybrid

2013

1564

78

Etanol/Etanolhybrid

2014

1574

79

Etanol/Etanolhybrid

2015

1542

80

Etanol/Etanolhybrid

2016

1486

81

Etanol/Etanolhybrid

2017

1425

82

Etanol/Etanolhybrid

2018

1338

83

Etanol/Etanolhybrid

2019

1277

84

Gas

2006

18

85

Gas

2007

19

86

Gas

2008

24

87

Gas

2009

67

88

Gas

2010

145

89

Gas

2011

220

90

Gas

2012

311

91

Gas

2013

427

92

Gas

2014

565

93

Gas

2015

636

94

Gas

2016

572

95

Gas

2017

541

96

Gas

2018

517

97

Gas

2019

494

98

Övriga

2006

0

99

Övriga

2007

0

100

Övriga

2008

0

101

Övriga

2009

0

102

Övriga

2010

1

103

Övriga

2011

1

104

Övriga

2012

1

105

Övriga

2013

1

106

Övriga

2014

5

107

Övriga

2015

4

108

Övriga

2016

3

109

Övriga

2017

1

110

Övriga

2018

2

111

Övriga

2019

2

Datakälla: trafa.se

Kommentar

Utvecklingen av det här nyckeltalet är svår att bedöma. Positiva trender är att antalet biofordon ökar i Botkyrka, antalet fordon per invånare minskar eftersom det tyder på en mer effektiv användning av fordonen och att mer kollektivtrafik används. Negativt är att antalet dieselfordon ökar (som inte drivs med biodiesel).

Uppdaterad: 2020-05-19
Kontakt: