Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.4.1

Antal personbilar i trafik och deras drivmedelsteknik

Statistiken nedan visar antal registrerade personbilar i Botkyrka kommun.

Nuvarande trend är antalet registrerade privatbilar ökar. En positiv utveckling ur miljösynpunkt är att andelen bensindrivna bilar tenderar att minska samt att fordon som drivs med förnybara bränslen ökar.

Däremot ökar andelen dieselfordonen vilket är negativt ur miljö- och klimatsynpunkt om fordonen drivs med fossil diesel. Produktionen av biodiesel ökar i Sverige, vilket inblandat med fossil diesel kan ge ett mer miljövänligt drivmedel.

Befolkning i Botkyrka har ökat 11 872 personer de senaste 10 åren, vilket motsvarar en befolkningsökning på 13 procent. Det innebär att antalet fordon per capita är det samma som för 10 år sedan.

Antal personbilar i kommunen och fordonets drivmedelsteknik

Rad-id Fordonstyper Senaste värdet (Antal bilar) Datum

0

Totalt

 30368

2019

1

Bensin

 17437

2019

2

Diesel

 9437

2019

3

Elhybrider/Laddhybrider

 1592

2019

4

Etanol/Etanolhybrid

 1277

2019

5

Gas

 494

2019

6

El

 129

2019

7

Övriga

 2

2019

Datakälla: trafa.se

Kommentar

Utvecklingen av det här nyckeltalet är svår att bedöma. Positiva trender är att antalet biofordon ökar i Botkyrka, antalet fordon per invånare minskar eftersom det tyder på en mer effektiv användning av fordonen och att mer kollektivtrafik används. Negativt är att antalet dieselfordon ökar (som inte drivs med biodiesel).

Uppdaterad: 2020-05-19
Kontakt: