Gå direkt till sidans innehåll

Kommunägda fordon

Indikator SE. 9.3. 1

Alla kommunens fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel. Förutsättningar för att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta senast 2015 skapades under 2013-2014. Tunga dieselfordon tankar från och med hösten 2014 en helt förnybar biodiesel som kallas HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil). Lätta bensin-,diesel- och etanolfordon har ersatts av biogas- och elfordon.

Jämfört med basåret har antalet fordon ökat, men det har också den kommunala verksamheten.

Antal kommunalägda fordon och deras drivmedelsteknik.

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal fordon)

0

Totalt

2009

149

1

Totalt

2010

162

2

Totalt

2011

176

3

Totalt

2012

177

4

Totalt

2013

172

5

Totalt

2014

165

6

Totalt

2015

175

7

Totalt

2016

178

8

Totalt

2017

178

9

Bensin och Diesel

2009

80

10

Bensin och Diesel

2010

76

11

Bensin och Diesel

2011

77

12

Bensin och Diesel

2012

64

13

Bensin och Diesel

2013

13

14

Bensin och Diesel

2014

1

15

Bensin och Diesel

2015

0

16

Biogas

2009

6

17

Biogas

2010

27

18

Biogas

2011

31

19

Biogas

2012

44

20

Biogas

2013

94

21

Biogas

2014

124

22

Biogas

2015

127

23

Biogas

2016

130

24

Biogas

2017

127

25

Biogas

2019

156

26

Eco-Par

2009

37

27

Eco-Par

2010

30

28

Eco-Par

2011

29

29

Eco-Par

2012

31

30

Eco-Par

2013

26

31

Eco-Par

2014

23

32

Eco-Par

2015

0

33

Elbatteri

2009

0

34

Elbatteri

2010

0

35

Elbatteri

2011

9

36

Elbatteri

2012

8

37

Elbatteri

2013

15

38

Elbatteri

2014

13

39

Elbatteri

2015

14

40

Elbatteri

2016

14

41

Elbatteri

2017

18

42

Elbatteri

2019

11

43

Elhybrid

2009

2

44

Elhybrid

2010

6

45

Elhybrid

2011

7

46

Elhybrid

2012

7

47

Elhybrid

2013

4

48

Elhybrid

2014

1

49

Elhybrid

2015

0

50

Etanol

2009

24

51

Etanol

2010

23

52

Etanol

2011

23

53

Etanol

2012

23

54

Etanol

2013

20

55

Etanol

2014

3

56

Etanol

2015

0

57

HVO

2015

34

58

HVO

2016

34

59

HVO

2017

33

60

HVO

2019

31

Datakälla: Teknik och Logistik, Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-08-27