Gå direkt till sidans innehåll

Kommunägda fordon

Indikator SE. 9.3. 1

Alla kommunens fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel. Förutsättningar för att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta senast 2015 skapades under 2013-2014. Tunga dieselfordon tankar från och med hösten 2014 en helt förnybar biodiesel som kallas HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil). Lätta bensin-,diesel- och etanolfordon har ersatts av biogas- och elfordon.

Jämfört med basåret har antalet fordon ökat, men det har också den kommunala verksamheten.

Antal kommunalägda fordon och deras drivmedelsteknik.

Datakälla: Teknik och Logistik, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
178 antal fordon (2017)
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-08-27