Gå direkt till sidans innehåll

Kommunägda fordon

Indikator SE. 9.3. 1

Alla kommunens fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel. Förutsättningar för att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta senast 2015 skapades under 2013-2014. Tunga dieselfordon tankar från och med hösten 2014 en helt förnybar biodiesel som kallas HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil). Lätta bensin-,diesel- och etanolfordon har ersatts av biogas- och elfordon.

Jämfört med basåret har antalet fordon ökat, men det har också den kommunala verksamheten.

Antal kommunalägda fordon och deras drivmedelsteknik.

Rad-id Kommunal fordonsflotta Senaste värdet (antal fordon) Datum

0

Totalt

 178

2017

1

Biogas

 156

2019

2

HVO

 31

2019

3

Elbatteri

 11

2019

4

Elhybrid

 0

2015

5

Eco-Par

 0

2015

6

Bensin och Diesel

 0

2015

7

Etanol

 0

2015

Datakälla: Teknik och Logistik, Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-08-27