Gå direkt till sidans innehåll

Kollektivtrafikens drivmedelsanvändning

Indikator SE. 9.1. 4

Nyckeltalet mäter busskollektivtrafikens energianvändning i Botkyrka och Huddinge kommun. Trafiken utgår från Eriksberg i Norra Botkyrka, dit SL får drivmedelsleveranser.

SL som är beställare av kollektivtrafiken hade som mål att busskollektivtrafik skulle drivas med 75 procent förnybara drivmedel vid utgången av år 2016. Genom att fossil diesel byttes ut mot biodiesel (RME) uppnåddes målet i Botkyrka och Huddinge redan under 2014. Under 2018 blev SL:s busstrafik i Stockholmsregionen helt fossilbränslefri.

Den totala energianvändningen varierar mellan åren, och beror på en utökad turtäthet och därmed längre körsträckor.

Busskollektivtrafikens drivmedelsanvändning i Botkyrka och Huddinge kommun mätt i MWh.

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2012

35300

1

Totalt

2013

30900

2

Totalt

2014

34100

3

Totalt

2015

36000

4

Totalt

2016

37000

5

Diesel

2012

23400

6

Diesel

2013

5230

7

Diesel

2014

49,7

8

Etanol

2012

7540

9

Etanol

2013

7490

10

Etanol

2014

6770

11

Etanol

2015

9500

12

Etanol

2016

10500

13

RME

2012

4290

14

RME

2013

17300

15

RME

2014

26500

16

RME

2015

26300

17

RME

2016

26300

18

HVO

2016

189

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2019-01-17