Gå direkt till sidans innehåll

Kollektivtrafikens drivmedelsanvändning

Indikator SE. 9.1. 4

Nyckeltalet mäter busskollektivtrafikens energianvändning i Botkyrka och Huddinge kommun. Trafiken utgår från Eriksberg i Norra Botkyrka, dit SL får drivmedelsleveranser.

SL som är beställare av kollektivtrafiken hade som mål att busskollektivtrafik skulle drivas med 75 procent förnybara drivmedel vid utgången av år 2016. Genom att fossil diesel byttes ut mot biodiesel (RME) uppnåddes målet i Botkyrka och Huddinge redan under 2014. Under 2018 blev SL:s busstrafik i Stockholmsregionen helt fossilbränslefri.

Den totala energianvändningen varierar mellan åren, och beror på en utökad turtäthet och därmed längre körsträckor.

Busskollektivtrafikens drivmedelsanvändning i Botkyrka och Huddinge kommun mätt i MWh.

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet:
37000 MWh (2016)
Utgångsvärde:
35300 MWh (2012)
Uppdaterad: 2019-01-17