Gå direkt till sidans innehåll

Kollektivtrafikens drivmedelsanvändning

Indikator SE. 9.1. 4

Nyckeltalet mäter busskollektivtrafikens energianvändning i Botkyrka och Huddinge kommun. Trafiken utgår från Eriksberg i Norra Botkyrka, dit SL får drivmedelsleveranser.

SL som är beställare av kollektivtrafiken hade som mål att busskollektivtrafik skulle drivas med 75 procent förnybara drivmedel vid utgången av år 2016. Genom att fossil diesel byttes ut mot biodiesel (RME) uppnåddes målet i Botkyrka och Huddinge redan under 2014. Under 2018 blev SL:s busstrafik i Stockholmsregionen helt fossilbränslefri.

Den totala energianvändningen varierar mellan åren, och beror på en utökad turtäthet och därmed längre körsträckor.

Busskollektivtrafikens drivmedelsanvändning i Botkyrka och Huddinge kommun mätt i MWh.

Rad-id Kollektivtrafikens drivmedel Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 37000

2016

1

RME

 26300

2016

2

Etanol

 10500

2016

3

HVO

 189

2016

4

Diesel

 49,7

2014

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2019-01-17