Gå direkt till sidans innehåll

Cykelbana per invånare

Indikator SE. 9.2. 1

Sedan 2010 granskar Cykelfrämjandet kommunernas arbete med att främja cykeln som transportmedel. Botkyrka deltog åren 2012 och 2019 i undersökningen.
År 2012 kom Botkyrka på plats 27 av 33 deltagande kommuner. År 2019 kom Botkyrka på plats 41 av 45.

Granskningen baseras infrastruktur, organisation, information och marknadsföring. Inom befintlig infrastruktur mäts den totala längden på respektive kommuns cykelvägar. För att göra den informationen jämförbar divideras den med antalet invånare.

Längden på cykelbanorna i Botkyrka i relation till antalet kommuninvånare

Datakälla: Cykelfrämjandet och Botkyrka kommun
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
1,8 meter/invånare (2018)
Kontakt:
Uppdaterad: 2019-06-28