Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.2.2

Kvävedioxid, dygnsmedelvärde

I Botkyrka mäts kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby. Under februari månad varje år mäts halterna av kvävedioxid på ytterligare fyra platser i kommunen med hjälp av diffusionsprovtagare.

Under 1980-talet och i början av 1990-talet var halterna betydligt högre än idag. Från oktober 1993 till och med september 1994 överskreds miljökvalitetsnormen för dygn 76 gånger. Men även under senare år har det skett ett antal överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Förutom vägtrafikmängd är väderförhållandena avgörande för hur höga halterna blir. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, dygnsmedelvärdet, är 60 mikrogram/m3. Värdet får överskridas högst 7 dygn/år.

Antal överskridanden av normvärde för dygn i Alby

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Totalt

1999

1,0

1

Totalt

2000

4,0

2

Totalt

2001

2,0

3

Totalt

2002

5,0

4

Totalt

2003

10

5

Totalt

2004

5,0

6

Totalt

2005

6,0

7

Totalt

2006

10

8

Totalt

2007

2,0

9

Totalt

2008

5,0

10

Totalt

2009

8,0

11

Totalt

2010

19

12

Totalt

2011

8,0

13

Totalt

2012

5,0

14

Totalt

2013

12

15

Totalt

2014

0,0

16

Totalt

2015

3,0

17

Totalt

2016

3,0

18

Totalt

2017

2,0

19

Totalt

2018

3,0

20

Dygnsmedelvärde

1999

1,0

21

Dygnsmedelvärde

2000

4,0

22

Dygnsmedelvärde

2001

2,0

23

Dygnsmedelvärde

2002

5,0

24

Dygnsmedelvärde

2003

10

25

Dygnsmedelvärde

2004

5,0

26

Dygnsmedelvärde

2005

6,0

27

Dygnsmedelvärde

2006

10

28

Dygnsmedelvärde

2007

2,0

29

Dygnsmedelvärde

2008

5,0

30

Dygnsmedelvärde

2009

8,0

31

Dygnsmedelvärde

2010

19

32

Dygnsmedelvärde

2011

8,0

33

Dygnsmedelvärde

2012

5,0

34

Dygnsmedelvärde

2013

12

35

Dygnsmedelvärde

2014

0,0

36

Dygnsmedelvärde

2015

3,0

37

Dygnsmedelvärde

2016

3,0

38

Dygnsmedelvärde

2017

2,0

39

Dygnsmedelvärde

2018

3,0

40

Dygnsmedelvärde

2019

2,0

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 77 procent. Värdet för 2012 ska därför ses som indikativt.