Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid, dygnsmedelvärde

Indikator SE. 2.2. 2

I Botkyrka mättes kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby fram till 2021. Mätningarna avslutades eftersom halterna av kvävedioxid under ett antal år sjönk och låg med god marginal under miljökvalitetsnormerna.

Antal överskridanden av normvärde för dygn i Alby

Rad-id Kvävedioxid dygn Senaste värdet (dygn) Datum

0

Dygnsmedelvärde

 1,0

2021

1

Totalt

 1,0

2021

Datakälla: Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-14