Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid, dygnsmedelvärde

Indikator SE. 2.2. 2

I Botkyrka mättes kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby fram till 2021. Mätningarna avslutades eftersom halterna av kvävedioxid under ett antal år sjönk och låg med god marginal under miljökvalitetsnormerna.

Antal överskridanden av normvärde för dygn i Alby

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Totalt

1999

1,0

1

Totalt

2000

4,0

2

Totalt

2001

2,0

3

Totalt

2002

5,0

4

Totalt

2003

10

5

Totalt

2004

5,0

6

Totalt

2005

6,0

7

Totalt

2006

10

8

Totalt

2007

2,0

9

Totalt

2008

5,0

10

Totalt

2009

8,0

11

Totalt

2010

19

12

Totalt

2011

8,0

13

Totalt

2012

5,0

14

Totalt

2013

12

15

Totalt

2014

0,0

16

Totalt

2015

3,0

17

Totalt

2016

3,0

18

Totalt

2017

2,0

19

Totalt

2018

3,0

20

Totalt

2019

2,0

21

Totalt

2020

0,0

22

Totalt

2021

1,0

23

Dygnsmedelvärde

1999

1,0

24

Dygnsmedelvärde

2000

4,0

25

Dygnsmedelvärde

2001

2,0

26

Dygnsmedelvärde

2002

5,0

27

Dygnsmedelvärde

2003

10

28

Dygnsmedelvärde

2004

5,0

29

Dygnsmedelvärde

2005

6,0

30

Dygnsmedelvärde

2006

10

31

Dygnsmedelvärde

2007

2,0

32

Dygnsmedelvärde

2008

5,0

33

Dygnsmedelvärde

2009

8,0

34

Dygnsmedelvärde

2010

19

35

Dygnsmedelvärde

2011

8,0

36

Dygnsmedelvärde

2012

5,0

37

Dygnsmedelvärde

2013

12

38

Dygnsmedelvärde

2014

0,0

39

Dygnsmedelvärde

2015

3,0

40

Dygnsmedelvärde

2016

3,0

41

Dygnsmedelvärde

2017

2,0

42

Dygnsmedelvärde

2018

3,0

43

Dygnsmedelvärde

2019

2,0

44

Dygnsmedelvärde

2020

0,0

45

Dygnsmedelvärde

2021

1,0

Datakälla: Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-14