Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.18

Växthusgasutsläpp från transporter

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till växthusgasutsläppen i Botkyrka. Det är personbilarna som står för den största andelen men utsläppen från personbilar har minskat för varje år sedan 2010.

Anledningen till att utsläppen från trafiken minskar är att användningen av biodrivmedel ökar samt att fordonen idag är energieffektivare. Det finns också tecken på att bilanvändandet minskar i större städer. Färre unga tar körkort och användandet av personbilar har inte ökat.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv/år)

0

Totalt

1990

93129,4

1

Totalt

2000

96399,4

2

Totalt

2005

103125

3

Totalt

2010

108780

4

Totalt

2011

106355

5

Totalt

2012

99958,2

6

Totalt

2013

97150,8

7

Totalt

2014

95039,4

8

Totalt

2015

94807,7

9

Totalt

2016

90841,5

10

Totalt

2017

81544,9

11

Totalt

2018

79824,6

12

Inrikes civil sjöfart

1990

625,754

13

Inrikes civil sjöfart

2000

750,51

14

Inrikes civil sjöfart

2005

809,636

15

Inrikes civil sjöfart

2010

963,123

16

Inrikes civil sjöfart

2011

818,246

17

Inrikes civil sjöfart

2012

699,448

18

Inrikes civil sjöfart

2013

606,361

19

Inrikes civil sjöfart

2014

639,742

20

Inrikes civil sjöfart

2015

675,25

21

Inrikes civil sjöfart

2016

703,07

22

Inrikes civil sjöfart

2017

838,714

23

Inrikes civil sjöfart

2018

1222,72

24

Inrikes flygtrafik

1990

2396,29

25

Inrikes flygtrafik

2000

2331,26

26

Inrikes flygtrafik

2005

2427,14

27

Inrikes flygtrafik

2010

1727,41

28

Inrikes flygtrafik

2011

1859,71

29

Inrikes flygtrafik

2012

1792,82

30

Inrikes flygtrafik

2013

1718,42

31

Inrikes flygtrafik

2014

1643,42

32

Inrikes flygtrafik

2015

1609,29

33

Inrikes flygtrafik

2016

1736,55

34

Inrikes flygtrafik

2017

1713

35

Inrikes flygtrafik

2018

1621,87

36

Lätta lastbilar

1990

4461,59

37

Lätta lastbilar

2000

5064,04

38

Lätta lastbilar

2005

6979,7

39

Lätta lastbilar

2010

9585,94

40

Lätta lastbilar

2011

9843,99

41

Lätta lastbilar

2012

9570,85

42

Lätta lastbilar

2013

9436,07

43

Lätta lastbilar

2014

9188,57

44

Lätta lastbilar

2015

9262,86

45

Lätta lastbilar

2016

8833,34

46

Lätta lastbilar

2017

8410,68

47

Lätta lastbilar

2018

8051,99

48

Mopeder och motorcyklar

1990

234,906

49

Mopeder och motorcyklar

2000

416,412

50

Mopeder och motorcyklar

2005

543,355

51

Mopeder och motorcyklar

2010

550,488

52

Mopeder och motorcyklar

2011

525,721

53

Mopeder och motorcyklar

2012

456,456

54

Mopeder och motorcyklar

2013

490,952

55

Mopeder och motorcyklar

2014

478,289

56

Mopeder och motorcyklar

2015

488,854

57

Mopeder och motorcyklar

2016

462,444

58

Mopeder och motorcyklar

2017

416,55

59

Mopeder och motorcyklar

2018

431,964

60

Personbilar

1990

65523,7

61

Personbilar

2000

64590,6

62

Personbilar

2005

65271

63

Personbilar

2010

68831,6

64

Personbilar

2011

66824,8

65

Personbilar

2012

63637,6

66

Personbilar

2013

62367,5

67

Personbilar

2014

61621,9

68

Personbilar

2015

62305,1

69

Personbilar

2016

60822,6

70

Personbilar

2017

56123,3

71

Personbilar

2018

54782,8

72

Tunga lastbilar och bussar

1990

13550,9

73

Tunga lastbilar och bussar

2000

17056

74

Tunga lastbilar och bussar

2005

20295,6

75

Tunga lastbilar och bussar

2010

21184,5

76

Tunga lastbilar och bussar

2011

20604,3

77

Tunga lastbilar och bussar

2012

19189,8

78

Tunga lastbilar och bussar

2013

18542,7

79

Tunga lastbilar och bussar

2014

17906,1

80

Tunga lastbilar och bussar

2015

17498,5

81

Tunga lastbilar och bussar

2016

16275,2

82

Tunga lastbilar och bussar

2017

12803

83

Tunga lastbilar och bussar

2018

12315,3

84

Övriga transporter

1990

6336,19

85

Övriga transporter

2000

6190,6

86

Övriga transporter

2005

6798,3

87

Övriga transporter

2010

5936,95

88

Övriga transporter

2011

5878,35

89

Övriga transporter

2012

4611,36

90

Övriga transporter

2013

4021,9

91

Övriga transporter

2014

3561,38

92

Övriga transporter

2015

2968,06

93

Övriga transporter

2016

2008,29

94

Övriga transporter

2017

1239,78

95

Övriga transporter

2018

1397,96

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Uppdaterad: 2020-11-25
Kontakt: