Lokal väderstatistik

Här redovisas väderstatistik från Botkyrka. Mätningarna genomförs av miljöenheten i Botkyrka kommun. Väderdata kommer från en väderstation som är placerad på Hamra gärde i Tumba.

Indikatorer

Medeltemperatur

IndikatorSE.1.2.1 Årsmedeltemperatur på Hamra gärde

Värmeböljor

IndikatorSE.1.2.3 Antal tillfällen med värmeböljor i Botkyrka
Senaste värdet: 3 stycken2018
Delområde SE.1.2
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2019-08-13
Miljöbarometern