Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från transporter

Indikator SE. 1.1. 18

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till växthusgasutsläppen i Botkyrka. Det är personbilarna som står för den största andelen.

Anledningen till att utsläppen från trafiken minskar är att användningen av biodrivmedel och elfordon ökar samt att fordonen idag är energieffektivare. Det finns också tecken på att bilanvändandet minskar i större städer. Färre unga tar körkort och användandet av personbilar har inte ökat.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i Botkyrka

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
75369 ton CO2-ekv/år (2021)
Uppdaterad: 2023-07-10