Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från transporter

Indikator SE. 1.1. 18

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till växthusgasutsläppen i Botkyrka. Det är personbilarna som står för den största andelen.

Anledningen till att utsläppen från trafiken minskar är att användningen av biodrivmedel och elfordon ökar samt att fordonen idag är energieffektivare. Det finns också tecken på att bilanvändandet minskar i större städer. Färre unga tar körkort och användandet av personbilar har inte ökat.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv/år)

0

Totalt

1990

90669

1

Totalt

2000

94569

2

Totalt

2005

101023

3

Totalt

2010

107379

4

Totalt

2015

95724

5

Totalt

2016

92206

6

Totalt

2017

83429

7

Totalt

2018

83838

8

Totalt

2019

82685

9

Totalt

2020

75028

10

Totalt

2021

75369

11

Inrikes civil sjöfart

1990

639

12

Inrikes civil sjöfart

2000

754

13

Inrikes civil sjöfart

2005

799

14

Inrikes civil sjöfart

2010

946

15

Inrikes civil sjöfart

2015

661

16

Inrikes civil sjöfart

2016

691

17

Inrikes civil sjöfart

2017

792

18

Inrikes civil sjöfart

2018

1174

19

Inrikes civil sjöfart

2019

750

20

Inrikes civil sjöfart

2020

612

21

Inrikes civil sjöfart

2021

743

22

Inrikes flygtrafik

1990

2394

23

Inrikes flygtrafik

2000

2329

24

Inrikes flygtrafik

2005

2424

25

Inrikes flygtrafik

2010

1726

26

Inrikes flygtrafik

2015

1608

27

Inrikes flygtrafik

2016

1735

28

Inrikes flygtrafik

2017

1711

29

Inrikes flygtrafik

2018

1620

30

Inrikes flygtrafik

2019

1475

31

Inrikes flygtrafik

2020

618

32

Inrikes flygtrafik

2021

593

33

Lätta lastbilar

1990

4849

34

Lätta lastbilar

2000

5180

35

Lätta lastbilar

2005

6870

36

Lätta lastbilar

2010

8973

37

Lätta lastbilar

2015

8774

38

Lätta lastbilar

2016

8251

39

Lätta lastbilar

2017

7851

40

Lätta lastbilar

2018

7998

41

Lätta lastbilar

2019

8145

42

Lätta lastbilar

2020

7884

43

Lätta lastbilar

2021

7956

44

Mopeder och motorcyklar

1990

242

45

Mopeder och motorcyklar

2000

451

46

Mopeder och motorcyklar

2005

556

47

Mopeder och motorcyklar

2010

574

48

Mopeder och motorcyklar

2015

561

49

Mopeder och motorcyklar

2016

571

50

Mopeder och motorcyklar

2017

499

51

Mopeder och motorcyklar

2018

506

52

Mopeder och motorcyklar

2019

519

53

Mopeder och motorcyklar

2020

542

54

Mopeder och motorcyklar

2021

570

55

Personbilar

1990

66417

56

Personbilar

2000

66090

57

Personbilar

2005

66754

58

Personbilar

2010

71637

59

Personbilar

2015

65813

60

Personbilar

2016

64396

61

Personbilar

2017

59753

62

Personbilar

2018

61160

63

Personbilar

2019

60346

64

Personbilar

2020

54410

65

Personbilar

2021

54095

66

Tunga lastbilar och bussar

1990

16067

67

Tunga lastbilar och bussar

2000

19723

68

Tunga lastbilar och bussar

2005

23583

69

Tunga lastbilar och bussar

2010

23489

70

Tunga lastbilar och bussar

2015

18283

71

Tunga lastbilar och bussar

2016

16537

72

Tunga lastbilar och bussar

2017

12800

73

Tunga lastbilar och bussar

2018

11355

74

Tunga lastbilar och bussar

2019

11425

75

Tunga lastbilar och bussar

2020

10938

76

Tunga lastbilar och bussar

2021

11385

77

Järnväg

1990

58,1

78

Järnväg

2000

42,5

79

Järnväg

2005

36,4

80

Järnväg

2010

34

81

Järnväg

2015

25,8

82

Järnväg

2016

24,9

83

Järnväg

2017

23,4

84

Järnväg

2018

25

85

Järnväg

2019

25,6

86

Järnväg

2020

24,9

87

Järnväg

2021

25,1

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Uppdaterad: 2023-07-10