Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från transporter

Indikator SE. 1.1. 18

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till växthusgasutsläppen i Botkyrka. Det är personbilarna som står för den största andelen.

Anledningen till att utsläppen från trafiken minskar är att användningen av biodrivmedel och elfordon ökar samt att fordonen idag är energieffektivare. Det finns också tecken på att bilanvändandet minskar i större städer. Färre unga tar körkort och användandet av personbilar har inte ökat.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i Botkyrka

Rad-id Växthusgasutsläpp Transporter Senaste värdet (ton CO2-ekv/år) Datum

0

Totalt

 75369

2021

1

Personbilar

 54095

2021

2

Tunga lastbilar och bussar

 11385

2021

3

Lätta lastbilar

 7956

2021

4

Inrikes civil sjöfart

 743

2021

5

Inrikes flygtrafik

 593

2021

6

Mopeder och motorcyklar

 570

2021

7

Järnväg

 25,1

2021

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Uppdaterad: 2023-07-10