Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.20

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp

Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt konsumtionsperspektivet. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Om en produkt tillverkas utomlands och sedan säljs i Sverige, räknas också utsläppen som sker i tillverkningslandet.

Beräkningarna för de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen baseras på en modell vilket gör att uppskattningarna av utsläppen är osäkra. Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt konsumtionsperspektivet.

Datakälla: SCB: Nationalräkenskaper, Miljöräkenskaper och Handelsstatistik (varor och tjänster).
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1993.
Senaste värdet:
10,1 ton/person (2016).
Utgångsvärde:
11,5 ton/person (1993).
Uppdaterad: 2020-01-07
Kontakt: