Gå direkt till sidans innehåll

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp

Indikator SE. 1.1. 20

Här visas det konsumtionsbaserade växthusgasutsläppet per invånare beräknat i koldioxidekvivalenter. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Om en produkt tillverkas utomlands och sedan säljs i Sverige, räknas också utsläppen som sker i tillverkningslandet.

Beräkningarna för de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen baseras på en teoretisk modell vilket gör att utsläppssiffrorna är något osäkra. Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med några år.

Växthusgasutsläpp per invånare beräknat i ton koldioxidekvivalenter

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/person)

0

Totalt

2008

11,8

1

Totalt

2009

9,87

2

Totalt

2010

11,2

3

Totalt

2011

11,6

4

Totalt

2012

10,6

5

Totalt

2013

10,5

6

Totalt

2014

9,83

7

Totalt

2015

9,67

8

Totalt

2016

9,59

9

Totalt

2017

9,25

10

Totalt

2018

9,31

11

Totalt

2019

8,65

12

Totalt

2020

7,65

13

Växthusgasutsläpp per inv

2008

11,8

14

Växthusgasutsläpp per inv

2009

9,87

15

Växthusgasutsläpp per inv

2010

11,2

16

Växthusgasutsläpp per inv

2011

11,6

17

Växthusgasutsläpp per inv

2012

10,6

18

Växthusgasutsläpp per inv

2013

10,5

19

Växthusgasutsläpp per inv

2014

9,83

20

Växthusgasutsläpp per inv

2015

9,67

21

Växthusgasutsläpp per inv

2016

9,59

22

Växthusgasutsläpp per inv

2017

9,25

23

Växthusgasutsläpp per inv

2018

9,31

24

Växthusgasutsläpp per inv

2019

8,65

25

Växthusgasutsläpp per inv

2020

7,65

Datakälla: SCB: Nationalräkenskaper, Miljöräkenskaper och Handelsstatistik (varor och tjänster).
Uppdaterad: 2023-07-10