Gå direkt till sidans innehåll

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp

Indikator SE. 1.1. 20

Här visas det konsumtionsbaserade växthusgasutsläppet per invånare beräknat i koldioxidekvivalenter. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Om en produkt tillverkas utomlands och sedan säljs i Sverige, räknas också utsläppen som sker i tillverkningslandet.

Beräkningarna för de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen baseras på en teoretisk modell vilket gör att utsläppssiffrorna är något osäkra. Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med några år.

Växthusgasutsläpp per invånare beräknat i ton koldioxidekvivalenter

Rad-id Växthusgasutsläpp per inv Senaste värdet (ton/person) Datum

0

Totalt

 7,65

2020

1

Växthusgasutsläpp per inv

 7,65

2020

Datakälla: SCB: Nationalräkenskaper, Miljöräkenskaper och Handelsstatistik (varor och tjänster).
Uppdaterad: 2023-07-10