Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.18

Växthusgasutsläpp från transporter

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till växthusgasutsläppen i Botkyrka. Det är personbilarna som står för den största andelen men utsläppen från personbilar har minskat för varje år sedan 2010.

Anledningen till att utsläppen från trafiken minskar är att användningen av biodrivmedel ökar samt att fordonen idag är energieffektivare. Det finns också tecken på att bilanvändandet minskar i större städer. Färre unga tar körkort och användandet av personbilar har inte ökat.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i Botkyrka

Rad-id Växthusgasutsläpp Transporter Senaste värdet (ton CO2-ekv/år) Datum

0

Totalt

 79824,6

2018

1

Personbilar

 54782,8

2018

2

Tunga lastbilar och bussar

 12315,3

2018

3

Lätta lastbilar

 8051,99

2018

4

Inrikes flygtrafik

 1621,87

2018

5

Övriga transporter

 1397,96

2018

6

Inrikes civil sjöfart

 1222,72

2018

7

Mopeder och motorcyklar

 431,964

2018

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Uppdaterad: 2020-11-25
Kontakt: