Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.19

Växthusgasutsläpp från energiförsörjning

Utsläppen från energisektorn i Botkyrka minskade kraftigt under 1990-talet bland annat som en följd av utbyggnad av fjärrvärme. Bränslet byttes också från fossilt till biobränsle.

Utsläpp från lokal uppvärmning av privata småhus har också minskat kraftigt. En bidragande faktor är att antalet oljepannor minskar.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser inom energiförsörjningssektorn i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv/år)

0

Totalt

1990

250642

1

Totalt

1990

286536

2

Totalt

2000

42739,8

3

Totalt

2000

70648,9

4

Totalt

2005

22013,5

5

Totalt

2005

34986,9

6

Totalt

2006

23762,3

7

Totalt

2007

17892,2

8

Totalt

2008

16677

9

Totalt

2009

19071,5

10

Totalt

2010

22366

11

Totalt

2010

27782,1

12

Totalt

2011

13864,6

13

Totalt

2011

17962,7

14

Totalt

2012

12671,2

15

Totalt

2012

16345

16

Totalt

2013

10214,4

17

Totalt

2013

13527,2

18

Totalt

2014

12045,2

19

Totalt

2015

10997,2

20

Totalt

2016

11090,3

21

Totalt

2017

10785,2

22

Bostäder

1990

29355,1

23

Bostäder

1990

28526,6

24

Bostäder

2000

21414,6

25

Bostäder

2000

21036,2

26

Bostäder

2005

10331,6

27

Bostäder

2005

9759,83

28

Bostäder

2006

7442,99

29

Bostäder

2007

5944,09

30

Bostäder

2008

4892,05

31

Bostäder

2009

4264,13

32

Bostäder

2010

4022,82

33

Bostäder

2010

3891,45

34

Bostäder

2011

3329,9

35

Bostäder

2011

2664,9

36

Bostäder

2012

3175,76

37

Bostäder

2012

2514,53

38

Bostäder

2013

3000,15

39

Bostäder

2013

2403,47

40

Bostäder

2014

2035,38

41

Bostäder

2015

1974,54

42

Bostäder

2016

1654,4

43

Bostäder

2017

1708,18

44

Bostäder

2018

1572,26

45

El och fjärrvärme

1990

201097

46

El och fjärrvärme

1990

196026

47

El och fjärrvärme

2000

1413,26

48

El och fjärrvärme

2000

1205,14

49

El och fjärrvärme

2005

2352,56

50

El och fjärrvärme

2005

1946,86

51

El och fjärrvärme

2006

3170,87

52

El och fjärrvärme

2007

2561,1

53

El och fjärrvärme

2008

3302,23

54

El och fjärrvärme

2009

4170,21

55

El och fjärrvärme

2010

6094,75

56

El och fjärrvärme

2010

5640,51

57

El och fjärrvärme

2011

1902,26

58

El och fjärrvärme

2011

1642,59

59

El och fjärrvärme

2012

1634,15

60

El och fjärrvärme

2012

1347,99

61

El och fjärrvärme

2013

1294,91

62

El och fjärrvärme

2013

1094,22

63

El och fjärrvärme

2014

397,535

64

El och fjärrvärme

2015

38,284

65

El och fjärrvärme

2016

565,526

66

El och fjärrvärme

2017

139,795

67

El och fjärrvärme

2018

91,275

68

Förbränning inom industri

1990

7011,39

69

Förbränning inom industri

1990

8711,53

70

Förbränning inom industri

2000

12483

71

Förbränning inom industri

2000

13296,2

72

Förbränning inom industri

2005

5122,3

73

Förbränning inom industri

2005

5124,64

74

Förbränning inom industri

2006

9599,64

75

Förbränning inom industri

2007

5956,23

76

Förbränning inom industri

2008

6021,33

77

Förbränning inom industri

2009

8307,67

78

Förbränning inom industri

2010

9740,96

79

Förbränning inom industri

2010

9579,53

80

Förbränning inom industri

2011

6520,91

81

Förbränning inom industri

2011

6769,07

82

Förbränning inom industri

2012

5863,72

83

Förbränning inom industri

2012

6085,84

84

Förbränning inom industri

2013

4385,08

85

Förbränning inom industri

2013

4626,13

86

Förbränning inom industri

2014

4644,4

87

Förbränning inom industri

2015

4262,31

88

Förbränning inom industri

2016

4419,48

89

Förbränning inom industri

2017

3264,67

90

Förbränning inom industri

2018

3532,03

91

Kommersiella och offentliga lokaler

1990

12627,6

92

Kommersiella och offentliga lokaler

1990

12615,5

93

Kommersiella och offentliga lokaler

2000

6955,74

94

Kommersiella och offentliga lokaler

2000

6936,91

95

Kommersiella och offentliga lokaler

2005

3660,06

96

Kommersiella och offentliga lokaler

2005

3758,57

97

Kommersiella och offentliga lokaler

2006

2993,33

98

Kommersiella och offentliga lokaler

2007

2985,98

99

Kommersiella och offentliga lokaler

2008

2041,78

100

Kommersiella och offentliga lokaler

2009

1892,52

101

Kommersiella och offentliga lokaler

2010

2062,75

102

Kommersiella och offentliga lokaler

2010

2038,88

103

Kommersiella och offentliga lokaler

2011

1775,91

104

Kommersiella och offentliga lokaler

2011

1794,57

105

Kommersiella och offentliga lokaler

2012

1664,91

106

Kommersiella och offentliga lokaler

2012

1613,74

107

Kommersiella och offentliga lokaler

2013

1213,7

108

Kommersiella och offentliga lokaler

2013

1160,35

109

Kommersiella och offentliga lokaler

2014

1186,81

110

Kommersiella och offentliga lokaler

2015

1106,22

111

Kommersiella och offentliga lokaler

2016

1105,83

112

Kommersiella och offentliga lokaler

2017

990,583

113

Kommersiella och offentliga lokaler

2018

998,275

114

Jordbruks- och skogsarealer

1990

550,715

115

Jordbruks- och skogsarealer

1990

549,67

116

Jordbruks- och skogsarealer

2000

473,306

117

Jordbruks- och skogsarealer

2000

472,397

118

Jordbruks- och skogsarealer

2005

547,045

119

Jordbruks- och skogsarealer

2005

393,194

120

Jordbruks- och skogsarealer

2006

555,643

121

Jordbruks- och skogsarealer

2007

444,673

122

Jordbruks- och skogsarealer

2008

419,684

123

Jordbruks- och skogsarealer

2009

436,943

124

Jordbruks- och skogsarealer

2010

444,5

125

Jordbruks- och skogsarealer

2010

289,126

126

Jordbruks- och skogsarealer

2011

335,734

127

Jordbruks- och skogsarealer

2011

238,176

128

Jordbruks- och skogsarealer

2012

332,71

129

Jordbruks- och skogsarealer

2012

237,658

130

Jordbruks- och skogsarealer

2013

320,636

131

Jordbruks- och skogsarealer

2013

245,095

132

Jordbruks- och skogsarealer

2014

211,219

133

Jordbruks- och skogsarealer

2015

201,052

134

Jordbruks- och skogsarealer

2016

212,286

135

Jordbruks- och skogsarealer

2017

214,3

136

Jordbruks- och skogsarealer

2018

198,644

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Uppdaterad: 2020-11-25
Kontakt: