Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från bostäder och lokaler

Indikator SE. 1.1. 19

Utsläppen från uppvärmning av flerbostadshus och lokaler i Botkyrka minskade kraftigt under 1990-talet bland annat som en följd av utbyggnad av fjärrvärme. Bränslet byttes också från fossilt till biobränsle.

Utsläpp från lokal uppvärmning av privata småhus har också minskat kraftigt. En bidragande faktor är att antalet oljepannor minskar.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser från bostäder och lokaler i Botkyrka

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
2246 ton CO2-ekv/år (2021)
Uppdaterad: 2023-07-12