Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från bostäder och lokaler

Indikator SE. 1.1. 19

Utsläppen från uppvärmning av flerbostadshus och lokaler i Botkyrka minskade kraftigt under 1990-talet bland annat som en följd av utbyggnad av fjärrvärme. Bränslet byttes också från fossilt till biobränsle.

Utsläpp från lokal uppvärmning av privata småhus har också minskat kraftigt. En bidragande faktor är att antalet oljepannor minskar.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser från bostäder och lokaler i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv/år)

0

Totalt

1990

250642

1

Totalt

2000

42739,8

2

Totalt

2000

28314

3

Totalt

2005

22013,5

4

Totalt

2005

13838

5

Totalt

2006

23762,3

6

Totalt

2007

17892,2

7

Totalt

2008

16677

8

Totalt

2009

19071,5

9

Totalt

2010

22366

10

Totalt

2010

6156

11

Totalt

2011

13864,6

12

Totalt

2012

12671,2

13

Totalt

2013

10214,4

14

Totalt

2015

3231

15

Totalt

2016

2914

16

Totalt

2017

2868

17

Totalt

2018

2655

18

Totalt

2019

2340

19

Totalt

2020

2192

20

Totalt

2021

2246

21

Bostäder

1990

29355,1

22

Bostäder

2000

21414,6

23

Bostäder

2000

20941

24

Bostäder

2005

10331,6

25

Bostäder

2005

9704

26

Bostäder

2006

7442,99

27

Bostäder

2007

5944,09

28

Bostäder

2008

4892,05

29

Bostäder

2009

4264,13

30

Bostäder

2010

4022,82

31

Bostäder

2010

3842

32

Bostäder

2011

3329,9

33

Bostäder

2012

3175,76

34

Bostäder

2013

3000,15

35

Bostäder

2015

1938

36

Bostäder

2016

1642

37

Bostäder

2017

1677

38

Bostäder

2018

1545

39

Bostäder

2019

1334

40

Bostäder

2020

1285

41

Bostäder

2021

1283

42

El och fjärrvärme

1990

201097

43

El och fjärrvärme

2000

1413,26

44

El och fjärrvärme

2005

2352,56

45

El och fjärrvärme

2006

3170,87

46

El och fjärrvärme

2007

2561,1

47

El och fjärrvärme

2008

3302,23

48

El och fjärrvärme

2009

4170,21

49

El och fjärrvärme

2010

6094,75

50

El och fjärrvärme

2011

1902,26

51

El och fjärrvärme

2012

1634,15

52

El och fjärrvärme

2013

1294,91

53

Förbränning inom industri

1990

7011,39

54

Förbränning inom industri

2000

12483

55

Förbränning inom industri

2005

5122,3

56

Förbränning inom industri

2006

9599,64

57

Förbränning inom industri

2007

5956,23

58

Förbränning inom industri

2008

6021,33

59

Förbränning inom industri

2009

8307,67

60

Förbränning inom industri

2010

9740,96

61

Förbränning inom industri

2011

6520,91

62

Förbränning inom industri

2012

5863,72

63

Förbränning inom industri

2013

4385,08

64

Kommersiella och offentliga lokaler

1990

12627,6

65

Kommersiella och offentliga lokaler

2000

6955,74

66

Kommersiella och offentliga lokaler

2000

6897

67

Kommersiella och offentliga lokaler

2005

3660,06

68

Kommersiella och offentliga lokaler

2005

3742

69

Kommersiella och offentliga lokaler

2006

2993,33

70

Kommersiella och offentliga lokaler

2007

2985,98

71

Kommersiella och offentliga lokaler

2008

2041,78

72

Kommersiella och offentliga lokaler

2009

1892,52

73

Kommersiella och offentliga lokaler

2010

2062,75

74

Kommersiella och offentliga lokaler

2010

2026

75

Kommersiella och offentliga lokaler

2011

1775,91

76

Kommersiella och offentliga lokaler

2012

1664,91

77

Kommersiella och offentliga lokaler

2013

1213,7

78

Kommersiella och offentliga lokaler

2015

1097

79

Kommersiella och offentliga lokaler

2016

1083

80

Kommersiella och offentliga lokaler

2017

982

81

Kommersiella och offentliga lokaler

2018

990

82

Kommersiella och offentliga lokaler

2019

870

83

Kommersiella och offentliga lokaler

2020

789

84

Kommersiella och offentliga lokaler

2021

843

85

Jordbruks- och skogsarealer

1990

550,715

86

Jordbruks- och skogsarealer

2000

473,306

87

Jordbruks- och skogsarealer

2000

476

88

Jordbruks- och skogsarealer

2005

547,045

89

Jordbruks- och skogsarealer

2005

392

90

Jordbruks- och skogsarealer

2006

555,643

91

Jordbruks- och skogsarealer

2007

444,673

92

Jordbruks- och skogsarealer

2008

419,684

93

Jordbruks- och skogsarealer

2009

436,943

94

Jordbruks- och skogsarealer

2010

444,5

95

Jordbruks- och skogsarealer

2010

288

96

Jordbruks- och skogsarealer

2011

335,734

97

Jordbruks- och skogsarealer

2012

332,71

98

Jordbruks- och skogsarealer

2013

320,636

99

Jordbruks- och skogsarealer

2015

196

100

Jordbruks- och skogsarealer

2016

207

101

Jordbruks- och skogsarealer

2017

208

102

Jordbruks- och skogsarealer

2018

120

103

Jordbruks- och skogsarealer

2019

136

104

Jordbruks- och skogsarealer

2020

117

105

Jordbruks- och skogsarealer

2021

120

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Uppdaterad: 2023-07-12