Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från bostäder och lokaler

Indikator SE. 1.1. 19

Utsläppen från uppvärmning av flerbostadshus och lokaler i Botkyrka minskade kraftigt under 1990-talet bland annat som en följd av utbyggnad av fjärrvärme. Bränslet byttes också från fossilt till biobränsle.

Utsläpp från lokal uppvärmning av privata småhus har också minskat kraftigt. En bidragande faktor är att antalet oljepannor minskar.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser från bostäder och lokaler i Botkyrka

Rad-id Växthusgasutsläpp Energiförsör Senaste värdet (ton CO2-ekv/år) Datum

0

Förbränning inom industri

 4385,08

2013

1

Totalt

 2246

2021

2

El och fjärrvärme

 1294,91

2013

3

Bostäder

 1283

2021

4

Kommersiella och offentliga lokaler

 843

2021

5

Jordbruks- och skogsarealer

 120

2021

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Uppdaterad: 2023-07-12