Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.19

Växthusgasutsläpp från energiförsörjning

Utsläppen från energisektorn i Botkyrka minskade kraftigt under 1990-talet bland annat som en följd av utbyggnad av fjärrvärme. Bränslet byttes också från fossilt till biobränsle.

Utsläpp från lokal uppvärmning av privata småhus har också minskat kraftigt. En bidragande faktor är att antalet oljepannor minskar.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser inom energiförsörjningssektorn i Botkyrka

Rad-id Växthusgasutsläpp Energiförsör Senaste värdet (ton CO2-ekv/år) Datum

0

Totalt

 10785,2

2017

1

Förbränning inom industri

 3532,03

2018

2

Bostäder

 1572,26

2018

3

Kommersiella och offentliga lokaler

 998,275

2018

4

Jordbruks- och skogsarealer

 198,644

2018

5

El och fjärrvärme

 91,275

2018

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Uppdaterad: 2020-11-25
Kontakt: