Gå direkt till sidans innehåll

Kortfakta Uringeån

Artikel

Kortfakta

Vattenförekomst: Nej
Delavrinningsområde: Mynnar i Saxbroån
Delavrinningsområdets yta (kvadratkilometer): 7,13
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE62063)
Vattendragets längd (km): 6
Höjd över havet (m): Cirka 46,5-8
Flöde (kubikmeter per sekund): Cirka 0,15

Uppdaterad: 2019-11-27