Gå direkt till sidans innehåll

Förstudie av Tumbaån och dagvattenhantering i Tumba

Åtgärd SE. 4.1.7. 24
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2018

Förstudie av Tumbaån och dagvatten-hantering i Tumba norr om järnvägen för att minska risken för översvämningar och utföra åtgärder som syftar till att klara miljökvalitetsnormerna för Tumbaån (Tumba Dagvattenpark).

Ansvarig organisation
  • Miljöenheten
  • VA-enheten
Uppdaterad: 2021-12-17