Gå direkt till sidans innehåll

Snäckstaviksbäcken

Snäckstaviks våtmark. Foto: Nils Ljunggren
Snäckstaviks våtmark. Foto: Nils Ljunggren
Delområde SE. 4.1. 5

Snäckstaviksbäcken börjar vid Kvarnsjöns utlopp och går genom Snäckvikens dalgång, igenom den tidigare utdikade f.d. Kyrksjön, och mynnar i norra delen av Kaggfjärden. I höjd med Tyskbotten ansluter Björkstaån till Snäckstaviksbäcken.

Snäckvikens dalgång är viktig för både häckande fågel, men framför allt för rastande flyttfåglar. Snäckstaviksbäckens våtmarker Snäckstaviks våtmark och f.d. Kyrksjön är leklokaler för kustlevande gädda.

Uppdaterad: 2023-09-25