Gå direkt till sidans innehåll

Undersökt möjligheter att utföra dagvattenanläggningar

Åtgärd SE. 4.1.4. 20
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2018

Genom kartstudier och fältbesök undersökt möjligheter att utföra dagvattenanläggningar och fördröjningsmagasin uppströms Malmsjön.

Ansvarig organisation
  • Miljöenheten
  • Stadsmiljöenheten
  • VA-enheten
Uppdaterad: 2021-12-17