Gå direkt till sidans innehåll

Underlag för Lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån

Åtgärd SE. 4.1.4. 18
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2020

Tagit fram rapporten Underlag för Lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån del av Kagghamraån för att klara miljökvalitetsnormerna.

Ansvarig organisation
  • Miljöenheten
Uppdaterad: 2021-12-17