Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.4

Transport av kväve

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden kväve som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets kväveläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av kväve beräknas i ett 10-tal mätpunkter längs Kagghamraån. Här redovisas transporten i provpunkten som ligger i åns mynning, vilket alltså visar hur mycket kväve som tillförs Kaggfjärden (en vik av Östersjön) från Kagghamraån.

Transporter mängd totalkväve i respektive vattendrags utlopp.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/år)

0

Axån

1999

11268

1

Axån

2000

11781

2

Axån

2001

8006

3

Axån

2002

6246

4

Axån

2003

3215

5

Axån

2004

7881

6

Axån

2005

7597

7

Axån

2006

10607

8

Axån

2007

8109

9

Axån

2008

8327

10

Axån

2009

4800

11

Axån

2010

6436

12

Axån

2011

6616

13

Axån

2012

8542

14

Axån

2013

5814

15

Axån

2014

5882

16

Axån

2015

5454

17

Axån

2016

2960

18

Axån

2017

4636

19

Axån

2018

2403

20

Brinkbäcken

1999

5566

21

Brinkbäcken

2000

5179

22

Brinkbäcken

2001

4426

23

Brinkbäcken

2002

4523

24

Brinkbäcken

2003

3017

25

Brinkbäcken

2004

5302

26

Brinkbäcken

2005

5065

27

Brinkbäcken

2006

6683

28

Brinkbäcken

2007

4665

29

Brinkbäcken

2008

5724

30

Brinkbäcken

2009

3465

31

Brinkbäcken

2010

4849

32

Brinkbäcken

2011

5707

33

Brinkbäcken

2012

6401

34

Brinkbäcken

2013

4204

35

Brinkbäcken

2014

4505

36

Brinkbäcken

2015

4262

37

Brinkbäcken

2016

2101

38

Brinkbäcken

2017

3794

39

Brinkbäcken

2018

2129

40

Kagghamraån

1988

21754

41

Kagghamraån

1989

12635

42

Kagghamraån

1990

40612

43

Kagghamraån

1991

25626

44

Kagghamraån

1992

49659

45

Kagghamraån

1993

22877

46

Kagghamraån

1994

35387

47

Kagghamraån

1995

35754

48

Kagghamraån

1996

8544

49

Kagghamraån

1997

17684

50

Kagghamraån

1998

37054

51

Kagghamraån

1999

35773

52

Kagghamraån

2000

34476

53

Kagghamraån

2001

28950

54

Kagghamraån

2002

23927

55

Kagghamraån

2003

18712

56

Kagghamraån

2004

33516

57

Kagghamraån

2005

24013

58

Kagghamraån

2006

37606

59

Kagghamraån

2007

27070

60

Kagghamraån

2008

33023

61

Kagghamraån

2009

20033

62

Kagghamraån

2010

26946

63

Kagghamraån

2011

29517

64

Kagghamraån

2012

33337

65

Kagghamraån

2013

24122

66

Kagghamraån

2014

24073

67

Kagghamraån

2015

22268

68

Kagghamraån

2016

12266

69

Kagghamraån

2017

19660

70

Kagghamraån

2018

12356

71

Kagghamraån

2019

28352

72

Norrgaån

1999

6603

73

Norrgaån

2000

6574

74

Norrgaån

2001

6374

75

Norrgaån

2002

5601

76

Norrgaån

2003

3771

77

Norrgaån

2004

7208

78

Norrgaån

2005

5957

79

Norrgaån

2006

8646

80

Norrgaån

2007

6326

81

Norrgaån

2008

9673

82

Norrgaån

2009

5184

83

Norrgaån

2010

6688

84

Norrgaån

2011

6336

85

Norrgaån

2012

8463

86

Norrgaån

2013

6008

87

Norrgaån

2014

5713

88

Norrgaån

2015

6564

89

Norrgaån

2016

3923

90

Norrgaån

2017

4358

91

Norrgaån

2018

3481

92

Uringeån

1999

5945

93

Uringeån

2000

4479

94

Uringeån

2001

3913

95

Uringeån

2002

3392

96

Uringeån

2003

3527

97

Uringeån

2004

6213

98

Uringeån

2005

3265

99

Uringeån

2006

5433

100

Uringeån

2007

3615

101

Uringeån

2008

5199

102

Uringeån

2009

2945

103

Uringeån

2010

4775

104

Uringeån

2011

4682

105

Uringeån

2012

5086

106

Uringeån

2013

4336

107

Uringeån

2014

4004

108

Uringeån

2015

3482

109

Uringeån

2016

1602

110

Uringeån

2017

2804

111

Uringeån

2018

1617

Datakälla: Lokalt miljöövervakningsprogram samt SMHI

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa.

Uppdaterad: 2020-09-15
Kontakt: