Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.3

Transport av fosfor

Utifrån flödet och uppmätta halter beräknas mängden fosfor som transporteras ut från ett vattendrag. Det ger ett mått på avrinningsområdets fosforläckage samt graden av påverkan på nedströms liggande vattenområden. Transport av fosfor beräknas i ett 10-tal mätpunkter längs Kagghamraån. Här redovisas transporten i fyra provpunkter, Kagghamraåns mynning (vilket alltså visar hur mycket fosfor som tillförs Kaggfjärden (en vik av Östersjön) från Kagghamraån), Axån, Norrgaån, Uringebäcken samt Brinkbäcken.

Transporterad mängd totalfosfor i respektive vattendrags utlopp.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/år)

0

Axån

1999

603

1

Axån

2000

532

2

Axån

2001

442

3

Axån

2002

265

4

Axån

2003

171

5

Axån

2004

521

6

Axån

2005

418

7

Axån

2006

461

8

Axån

2007

361

9

Axån

2008

364

10

Axån

2009

251

11

Axån

2010

242

12

Axån

2011

224

13

Axån

2012

307

14

Axån

2013

290

15

Axån

2014

215

16

Axån

2015

277

17

Axån

2016

147

18

Axån

2017

237

19

Axån

2018

114

20

Brinkbäcken

1999

420

21

Brinkbäcken

2000

232

22

Brinkbäcken

2001

223

23

Brinkbäcken

2002

135

24

Brinkbäcken

2003

111

25

Brinkbäcken

2004

240

26

Brinkbäcken

2005

178

27

Brinkbäcken

2006

379

28

Brinkbäcken

2007

183

29

Brinkbäcken

2008

233

30

Brinkbäcken

2009

159

31

Brinkbäcken

2010

236

32

Brinkbäcken

2011

276

33

Brinkbäcken

2012

303

34

Brinkbäcken

2013

179

35

Brinkbäcken

2014

194

36

Brinkbäcken

2015

212

37

Brinkbäcken

2016

84

38

Brinkbäcken

2017

130

39

Brinkbäcken

2018

89

40

Kagghamraån

1988

1345

41

Kagghamraån

1989

586

42

Kagghamraån

1990

1537

43

Kagghamraån

1991

1327

44

Kagghamraån

1992

1453

45

Kagghamraån

1993

1030

46

Kagghamraån

1994

1621

47

Kagghamraån

1995

1848

48

Kagghamraån

1996

389

49

Kagghamraån

1997

712

50

Kagghamraån

1998

1943

51

Kagghamraån

1999

2224

52

Kagghamraån

2000

1557

53

Kagghamraån

2001

1430

54

Kagghamraån

2002

927

55

Kagghamraån

2003

656

56

Kagghamraån

2004

1751

57

Kagghamraån

2005

1219

58

Kagghamraån

2006

1592

59

Kagghamraån

2007

1068

60

Kagghamraån

2008

1389

61

Kagghamraån

2009

885

62

Kagghamraån

2010

1149

63

Kagghamraån

2011

1176

64

Kagghamraån

2012

1510

65

Kagghamraån

2013

1160

66

Kagghamraån

2014

1061

67

Kagghamraån

2015

1233

68

Kagghamraån

2016

572

69

Kagghamraån

2017

784

70

Kagghamraån

2018

446

71

Kagghamraån

2019

1070

72

Norrgaån

1999

359

73

Norrgaån

2000

314

74

Norrgaån

2001

370

75

Norrgaån

2002

198

76

Norrgaån

2003

146

77

Norrgaån

2004

375

78

Norrgaån

2005

327

79

Norrgaån

2006

331

80

Norrgaån

2007

259

81

Norrgaån

2008

380

82

Norrgaån

2009

223

83

Norrgaån

2010

294

84

Norrgaån

2011

275

85

Norrgaån

2012

360

86

Norrgaån

2013

283

87

Norrgaån

2014

237

88

Norrgaån

2015

357

89

Norrgaån

2016

173

90

Norrgaån

2017

224

91

Norrgaån

2018

178

92

Uringeån

1999

208

93

Uringeån

2000

158

94

Uringeån

2001

194

95

Uringeån

2002

137

96

Uringeån

2003

90

97

Uringeån

2004

264

98

Uringeån

2005

120

99

Uringeån

2006

195

100

Uringeån

2007

152

101

Uringeån

2008

153

102

Uringeån

2009

104

103

Uringeån

2010

175

104

Uringeån

2011

151

105

Uringeån

2012

186

106

Uringeån

2013

164

107

Uringeån

2014

159

108

Uringeån

2015

130

109

Uringeån

2016

66

110

Uringeån

2017

86

111

Uringeån

2018

56

Datakälla: Lokalt miljöövervakningsprogram samt SMHI

Kommentar

Transporten av både kväve och fosfor korrelerar starkt med vattenflödet. Regnar det mycket, sker också en stor förlust av närsalter, och vice versa. Fosfortransporten har dock minskat något mer de senaste åren än vad som förklaras med minskat vattenflöde.

Uppdaterad: 2020-09-15
Kontakt: