Gå direkt till sidans innehåll

Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar

Åtgärd SE. 4.1.4. 27
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2019

Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar i Kagghamraåns avrinningsområde.

Ansvarig organisation
  • Miljöenheten
Uppdaterad: 2021-12-17