Gå direkt till sidans innehåll

Täthetskontroll av sjölagd avloppsledning

Åtgärd SE. 4.1.4. 13
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2019

Täthetskontrollerat den sjölagda avloppsledningen från Lida, med anledning av mycket höga närsalthalter och alg-blomningar. Påbörjat arbetet med att undersöka avloppsledningar på Lida (miljöenheten, VA-avdelningen, fastighetsenheten och Lida).

Ansvarig organisation
  • Fastighetsenheten
  • Lida
  • Miljöenheten
  • VA-enheten
Uppdaterad: 2021-12-17