Gå direkt till sidans innehåll

Kortfakta Kagghamraån

Artikel

Kortfakta

Vattenförekomst: Ja
Delavrinningsområde: Mynnar i havet
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE62063)
Huvudavrinningsområdets yta (kvadratkilometer): 98
Längd (km): 19
Höjd över havet (m): Ca 60-0
Flöde (kubikmeter per sekund): 0,73

Uppdaterad: 2019-11-25