Gå direkt till sidans innehåll

Kartering och strukturkalkning av 209 ha lerhaltig åkermark

Åtgärd SE. 4.1.4. 15
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2013

Kartering och strukturkalkning av 209 ha lerhaltig åkermark inom Kagghamraåns avrinningsområde. LOVA-bidragsfinansierat. Utfördes av Miljöenheten tillsammans med jordbrukare inom avrinningsområdet.

Ansvarig organisation
  • Miljöenheten
Uppdaterad: 2021-12-17