Gå direkt till sidans innehåll

Inventera och åtgärda vandringshinder för havsöring

Åtgärd SE. 4.1.4. 23
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Inventerat och åtgärdat vandringshinder för havsöring i form av bäverdämmen. Ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen att riva bäverdämmen, kontakt med markägare och jakträttsinnehavare.

Ansvarig organisation
  • Miljöenheten
  • Stadsmiljöenheten
Uppdaterad: 2021-12-17