Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.1

Fosforkoncentration

Totalfosfor analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalt, rullande treårsmedelvärde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Malmsjöns utlopp

1999

80,0

1

Malmsjöns utlopp

2000

46,0

2

Malmsjöns utlopp

2001

55,0

3

Malmsjöns utlopp

2002

39,0

4

Malmsjöns utlopp

2003

48,0

5

Malmsjöns utlopp

2004

73,0

6

Malmsjöns utlopp

2005

48,0

7

Malmsjöns utlopp

2006

43,0

8

Malmsjöns utlopp

2007

35,0

9

Malmsjöns utlopp

2008

18,0

10

Malmsjöns utlopp

2009

16,0

11

Malmsjöns utlopp

2010

17,0

12

Malmsjöns utlopp

2011

17,0

13

Malmsjöns utlopp

2012

18,0

14

Malmsjöns utlopp

2013

19,0

15

Malmsjöns utlopp

2014

22,0

16

Malmsjöns utlopp

2015

33,0

17

Malmsjöns utlopp

2016

32,0

18

Malmsjöns utlopp

2017

31,0

19

Malmsjöns utlopp

2018

36,0

20

Malmsjöns utlopp

2019

29,0

21

Kagghamraån

1993

49,0

22

Kagghamraån

1994

48,0

23

Kagghamraån

1995

50,0

24

Kagghamraån

1996

45,0

25

Kagghamraån

1997

46,0

26

Kagghamraån

1998

52,0

27

Kagghamraån

1999

48,0

28

Kagghamraån

2000

43,0

29

Kagghamraån

2001

51,0

30

Kagghamraån

2002

50,0

31

Kagghamraån

2003

65,0

32

Kagghamraån

2004

51,0

33

Kagghamraån

2005

51,0

34

Kagghamraån

2006

49,0

35

Kagghamraån

2007

47,0

36

Kagghamraån

2008

47,0

37

Kagghamraån

2009

51,0

38

Kagghamraån

2010

49,0

39

Kagghamraån

2011

47,0

40

Kagghamraån

2012

44,0

41

Kagghamraån

2013

44,0

42

Kagghamraån

2014

55,0

43

Kagghamraån

2015

45,0

44

Kagghamraån

2016

52,0

45

Kagghamraån

2017

48,0

46

Kagghamraån

2018

40,0

47

Kagghamraån

2019

46,0

48

Snäckstaviksbäcken

2012

106

49

Snäckstaviksbäcken

2014

121

50

Snäckstaviksbäcken

2015

137

51

Snäckstaviksbäcken

2016

138

52

Snäckstaviksbäcken

2017

129

53

Snäckstaviksbäcken

2018

115

54

Snäckstaviksbäcken

2019

112

55

Tumbaån

1997

62,0

56

Tumbaån

1998

45,0

57

Tumbaån

1999

42,0

58

Tumbaån

2000

51,0

59

Tumbaån

2001

60,0

60

Tumbaån

2002

20,0

61

Tumbaån

2003

13,0

62

Tumbaån

2004

33,0

63

Tumbaån

2005

32,0

64

Tumbaån

2006

24,0

65

Tumbaån

2007

28,0

66

Tumbaån

2008

22,0

67

Tumbaån

2009

32,0

68

Tumbaån

2010

35,0

69

Tumbaån

2011

25,0

70

Tumbaån

2012

46,0

71

Tumbaån

2013

43,0

72

Tumbaån

2014

35,0

73

Tumbaån

2016

32,0

74

Tumbaån

2017

29,0

75

Tumbaån

2018

34,0

76

Tumbaån

2019

39,0

77

Älvestaån

1999

132

78

Älvestaån

2000

81,0

79

Älvestaån

2001

102

80

Älvestaån

2002

110

81

Älvestaån

2003

107

82

Älvestaån

2004

92,0

83

Älvestaån

2005

85,0

84

Älvestaån

2006

85,0

85

Älvestaån

2007

85,0

86

Älvestaån

2008

99,0

87

Älvestaån

2009

112

88

Älvestaån

2010

102

89

Älvestaån

2011

87,0

90

Älvestaån

2012

69,0

91

Älvestaån

2013

81,0

92

Älvestaån

2014

93,0

93

Älvestaån

2015

93,0

94

Älvestaån

2016

97,0

95

Älvestaån

2017

93,0

96

Älvestaån

2018

100

97

Älvestaån

2019

101

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Hittills under 2000-talet har fosforhalterna i Tumbaån och Malmsjöns utlopp minskat medan fosforhalterna i Kagghamraåns mynning ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

Uppdaterad: 2020-09-15
Kontakt: