Gå direkt till sidans innehåll

Förstudie av dagvattenreningsanläggning

Åtgärd SE. 4.1.4. 17
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2019

Förstudie av dagvattenreningsanläggning nedströms Bremora och uppströms Malmsjön.

Ansvarig organisation
  • VA-enheten
Uppdaterad: 2021-12-17