Gå direkt till sidans innehåll

Förstudie av dagvattenåtgärder nedströms Bremora

Åtgärd SE. 4.1.4. 31
Åtgärdsstatus:
Kan ej genomföras Kan ej genomföras
Avslutas senast:
2019

Resultat

VA-enheten gick inte vidare med förslaget i förstudien, då det bedömdes vara onödigt komplicerat i förhållande till det förmodade föroreningsinnehållet i dagvattnet från aro:t.

Ansvarig organisation
  • VA-enheten
Uppdaterad: 2021-12-17